תקנון

1.מרכז מיכל דליות ( “המרכז”) מציע לכם שלל אפשרויות לשיפור ההורות והיחסים במשפחה. אתם מוזמנים לבחור מבין המסלולים השונים להדרכת הורים אישית שהכנו עבורכם ואשר מפורטים להלן.

 

ממוקד

ייעודי

מורחב

תיאור המסלול

מסלול הכולל הדרכת הורים ממוקדת להתמודדות עם סוגיה ספציפית המפריעה לכם.  תהליך זה מתאים להורים המבקשים לקבל כלים מעשיים לפתרון בעיה נקודתית בהתנהלות הילדים והמשפחה. המסלול מבוסס על  4 פגישות אישיות – מקוונות או פרונטאליות בהתאם להעדפת הלקוח (פרונטאלי מותנה בהמצאות יועצת באזור מגוריי המודרך) עם יועצת משפחתית מצוות מרכז מיכל דליות, שתותאם לכם באופן אישי בהתאם לקושי ולהעדפותיכם.

מסלול זה, נותן מענה, לאתגרים משמעותיים בחיי המשפחה לאורך זמן. התהליך כולל 6 מפגשים אישיים מקוונים או פרונטאליים בהתאם להעדפת הלקוח (פרונטאלי מותנה בהמצאות יועצת באזור מגוריי המודרך עם יועצת משפחתית  מצוות המרכז  שתותאם עבורכם בהתאם לפרטי המקרה, מורכבותו והעדפותיכם האישיות. לאורך התהליך  יינתנו לכם כלים מעשיים ויעילים להתמודדות עם קשיים, בעיות ודילמות הוריות איתם אתם מתמודדים  במסגרת המשפחתית. הדרכת ההורים במסלול זה תיגע בסוגיות מאתגרות ומורכבות .

מסלול הדגל של מרכז מיכל דליות. במסלול זה, תפגשו את מיכל באופן אישי (בזום) להיכרות ואבחון שלאחריהם, תפנה אתכם מיכל ליועצת משפחתית, המתאימה ביותר עבורכם מבין יועצות המרכז. מסלול זה נותן מענה מקיף ויחס אישי להורים המבקשים לקבל ליווי וכלים להתמודדות עם סוגיות מאתגרות מחיי היומיום. זאת, תוך שיפור היחסים המשפחתיים והאווירה בבית

התהליך כולל 6 מפגשים אישיים מקוונים או פרונטאליים בהתאם להעדפת הלקוח (פרונטאלי מותנה בהמצאות יועצת באזור מגוריי המודרך עם יועצת משפחתית  מצוות המרכז  שתותאם עבורכם בהתאם לפרטי המקרה, מורכבותו והעדפותיכם האישיות. לאורך התהליך  יינתנו לכם כלים מעשיים ויעילים להתמודדות עם קשיים, בעיות ודילמות הוריות איתם אתם מתמודדים  במסגרת המשפחתית. הדרכת ההורים במסלול זה תיגע בסוגיות מאתגרות ומורכבות.

מספר הפגישות האישיות

4 פגישות באורך 60 דקות  כל אחת באופן מקוון או פרונטאלי, עם יועצת מצוות המרכז

6 פגישות באורך 60 דקות כל אחת באופן מקוון או פרונטאלי, עם יועצת מצוות המרכז

פגישת אבחון באורך של 45 דקות בזום עם מיכל דליות.

ועוד 6 פגישות באורך 60 דקות כל אחת באופן מקוון או פרונטאלי, עם יועצת מצוות המרכז.

משך המסלול

2 חודשים שתחילתם מרגע התשלום ועד מועד הפגישה הרביעית עם היועצת

6 חודשים שתחילתם מרגע התשלום ועד מועד הפגישה השישית עם היועצת

6 חודשים שתחילתם מרגע התשלום ועד מועד הפגישה השישית עם היועצת

גישה לתכנים מקוונים

גישה חינם לכל התכנים הקיימים באתר מרכז מיכל דליות למשך 3 חודשים שתחילתם ביום בו התקבל התשלום לרכישת המסלול (ואם התשלום עבור המסלול נעשה בתשלומים: ביום בו התקבל התשלום הראשון)

הגישה החופשית למגוון רחב של תכנים מקצועיים, שנכתבו ונערכו על- ידי מיכל דליות, תוסיף להשלמת תהליך הייעוץ באופן עצמאי ובזמנים הנוחים לכם.

גישה חינם לכל התכנים הקיימים באתר מרכז מיכל דליות. למשך 6 חודשים שתחילתם ביום בו התקבל התשלום לרכישת המסלול (ואם התשלום עבור המסלול נעשה בתשלומים: ביום בו התקבל התשלום הראשון)

הגישה החופשית למגוון רחב של תכנים מקצועיים, שנכתבו ונערכו על- ידי מיכל, תוסיף להשלמת תהליך הייעוץ באופן עצמאי ובזמנים הנוחים לכם.

גישה חינם לכל התכנים הקיימים באתר מרכז מיכל דליות למשך 6  חודשים שתחילתם ביום בו התקבל התשלום לרכישת המסלול (ואם התשלום עבור המסלול נעשה בתשלומים: ביום בו התקבל התשלום הראשון)

הגישה החופשית למגוון רחב של תכנים מקצועיים, שנכתבו ונערכו על- ידי מיכל, תוסיף להשלמת תהליך הייעוץ באופן עצמאי ובזמנים הנוחים לכם.

תצפית בבית המודרכים

במידה ויעלה צורך, רצון או ביקוש מצד המודרכים או מצד היועצת , לביצוע תצפית אצל המודרכים בבית, תצפית זו תחשב כשתי פגישות. יודגש כי תצפית כנ”ל אינה מרכיב הכרחי בתהליך ההדרכה  ויבוצע כאמור, בהתאם לצורך.

2. כללי

2.1 ביטול או אי הגעה למפגשים על ידי המודרכים – פגישות הייעוץ בין ההורים לבין היועצת ו/או מיכל דליות (על פי העניין וסוג המסלול הרלוונטי) יתואמו מראש בין הצדדים. ביטול פגישת ייעוץ, פחות מ-24 שעות לפני מועד פגישה או אי הגעה לפגישה שנקבעה עם יועצת, יביאו לגריעת פגישה זו מסך הפגישות המוקצבות למודרך/ים במסלול הרלוונטי.

2.2למרות האמור בסעיף 2.1 לעיל במקרה שמועד של מפגש עם היועצת ו/או עם מיכל דליות (על פי העניין (על פי העניין וסוג המסלול הרלוונטי) יימנע קיומו בשל כוח עליון שאינו בשליטת הצדדים, תימסר על כך הודעה וייקבע בין הצדדים מועד חלופי.

2.3  מסלולי ההדרכה השונים מציעים כלים, דרכים, שיטות פעולה ורעיונות על מנת לסייע למודרכים  בדילמות ההוריות/משפחתיות בגינן פנו למרכז. עם זאת, כל הנ”ל המוצעים לכם, הינם בגדר המלצה בלבד, לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי של צוות המרכז. בסופו של דבר ההחלטה מה לעשות ואיך היא שלכם, ואיש אינו יכול לקבל את ההחלטות במקומכם, מתוך בחירה ומחשבה חופשית, והיכרות קרובה עם בני משפחתכם. כבכל תהליך ייעוצי, מובן כי המרכז מטעמו אינם יכולים להתחייב כי ההשתתפות במסלול כזה או אחר תביא להצלחה בפתרון בעיה משפחתית כזו או אחרת.

2.4 המרכז יעשה מאמצים להבטיח כי המפגשים להם זכאים הנרשמים במסגרת המסלולים השונים יתקיימו כולם בין הנרשמים לבין אותה היועצת אולם אין אנו מתחייבים לכך.

2.5 פגישות הייעוץ יבוצעו, בימים א’ עד ה’ בין השעות 9:00 ל- 19:00 בהתאם לזמינות היועצת  וביום ו’ רק במקרים שתואמו כך מראש עם היועצת – בין השעות 9:00 ל- 13:00.

3. מסירת מידע וסודיות המידע

3.1 על מנת לסייע להצלחת ההדרכה, תתבקשו למסור למיכל דליות ו/או ליועצת מידע אשר עשוי להיות רלוונטי. מסירת מידע שגוי ו/או אי מסירת מידע שאינו מלא עלולה לפגום ביעילות הייעוץ שתקבלו.

3.2 הנכם מתבקשים להמנע מצילום/הסרטה/הקלטה של מפגשים עם היועצת ו/או עם מיכל דליות (על פי העניין וסוג המסלול) ללא קבלת הסכמת המרכז מראש ובכתב. 

3.3 כחלק מהמסלול אליו תרשמו המרכז עשוי, על פי שיקול דעתו, להזמין אתכם לקחת חלק בוובינרים או הדרכות מקוונות אחרות מרובות משתתפים. ככל שתבחרו לקחת בהם חלק שימת לבכם כי השתתפותכם מהווה הסכמה מצדכם לתיעוד השתתפותכם במפגש על ידי המרכז (באמצעות הקלטה או בכל אמצעי אחר), שידור המפגשים והעמדתם לרשות הציבור. כמו כן,

3.3.1 אם יש פרטי מידע שאינכם מעוניינים לחשוף לשאר המשתתפים, אנא הקפידו שלא לדבר עליהם במפגשים הקבוצתיים.

3.3.2 הנכם מתבקשים לשמור על פרטיותם של המשתתפים האחרים ולא לחשוף כלפרט אשר יועלה על ידי מי מהם במסגרת מפגשים אלו.

4. תמורה, תנאי תשלום וביטול

4.1 התמורה עבור כל אחד מהמסלולים הינה כמפורט להלן:

 

ממוקד

ייעודי

מורחב

תמורה (כולל מע”מ)

1,960 ₪

2,650 ₪

3,840 ש”ח

מספר תשלומים

עד 4

עד 6

עד 6

4.2 התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, כאשר התשלום הראשון (ככל שתבקשו לשלם עבור השירות בתשלומים) ייגבה כחלק מהליך ההרשמה למסלול.

4.3 ביטול ההשתתפות במסלולים יעשה אך ורק באמצעות הדרכים המפורטות בסעיף 4.6 תוך 30 ימים מיום בו אושר על ידי הנרשמים הסכם זה בדוא”ל חוזר לכתובת service@michaldalyot.co.il ובהתאם לאמור לעיל:

4.3.1 בוטלה ההשתתפות בטרם נערכה פגישת ייעוץ כלשהי – תושב לנרשמים מלוא התמורה

4.3.2 בוטלה השתתפות לאחר שנערכו חלק מפגישות הייעוץ וההדרכה הכלולות בכל מסלול – תושב למשתתפים התמורה ששולמה בניכוי השווי היחסי של הפגישות שנערכו. לעניין זה שוויה של פגישה עם יועצת מתומחר בעלות של 490 ש”ח (כולל מע”מ) ושוויה של פגישה עם הגב’ מיכל דליות מתומחר בעלות של 1,400 ש”ח (כולל מע”מ) לכל פגישה.

4.3.3 בוטלה ההשתתפות במסלול בחלוף 30 ימים מיום בו אושר על ידי הנרשמים הסכם זה – יחויבו הנרשמים במלוא התשלום עבור המסלול הרלוונטי, גם אם הם לא ישתתפו בו או בכולו.  

4.4 דרכי משלוח הודעת ביטול:
4.4.1 בדואר רשום לכתובת מיכל דליות, קפלן 17 תל אביב.

4.4.2 בטלפון: 077-8048400, בימים א’ עד ה’ בין 09:00 – 16:00

4.4.3 בדואר אלקטרוני לכתובת service@michaldalyot.co.il

 

4.5   במקרה של ביטול או הפסקת מסלול ביוזמת המרכז יחולו ההוראות הבאות: א. בוטל מסלול לפני פתיחתו – תושב לנרשמים מלוא העלות אותה שילמו. ב. בוטל מסלול לאחר תחילתו – תושב לנרשמים התמורה ששולמה על ידם בניכוי החלק היחסי של הפגישות שהתקיימו בהתאם למחירון המפורט בסעיף 4.3.2 לעיל.

4.6  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמרות האמור בו המרכז שומר על זכותו לסיים השתתפות של נרשמים במסלול כזה או אחר באופן מיידי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת הנרשמים בכל מקרה של חשד מצד המרכז לפעילות העומדת בניגוד לתנאי תקנון זה או בניגוד לכל דין (לרבות ומבלי למצות כחלק מההליך ההרשמה למסלול, התשלום עבור השירות, ההשתתפות במסלול) ו/או מקום בו לא התקבל תשלום מלא אצל המרכז בגין השירות. ביטול ההשתתפות במסלול מאילו מהטעמים האמורים לעיל לא יזכה את המשתתפים בפיצוי, החזר או תשלום מכל מין וסוג שהוא.

5.שונות

5.1 מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר המרכז ואשר ניתן לעיין בה בקישור  מדיניות פרטיות , הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

5.2 ידוע למשתתפים כי היכולת לקיים מפגשים, לאפשר גישה לתכנים מקוונים באתר וכיו”ב מקוונים כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, פלטפורמת “זום” תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: “המערכות”) אשר באמצעותן ו/או דרכן מתקיימת הפעילות המקוונת. מיכל דליות והמרכז לא יחויבו בכל חובה ולא ישאו בכל אחריות, לא ישפו ולא יידרשו לשפות את המשתתפים ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו”ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתפים ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות.

5.3 הנכם מאשרים בזאת לקבל ממרכז מיכל דליות, החל ממועד החתימה על הסכם זה, עדכונים (לרבות פרסומים והודעות שיווקיות) לגבי נושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, במרכז, באירועים שעורך המרכז ופרסומים אחרים הקשורים במרכז ו/או במיכל דליות ו/או בשותפיהם העסקיים באמצעות הודעות מסר קצר (SMS, וואצאפ, הודעות דוא”ל ו/או בכל דרך אחרת. הודעות אלו עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם מיכל דליות, המרכז ו/או שותפיהם העסקיים הנכם מסכימים לקבלם בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ”ב-1982. ביכולתכם להודיע על סירובכם לקבלת מסרים כאמור או לשנות את בחירתכם בכל עת באמצעות פנייה בכתב

5.4 כל הזכויות באתר על כל רכיביו ומרכיביו וכן כל הזכויות במסלולים ובתכניהם על כל רכיביהם ומרכיביהם (לרבות בחומרים כתובים, מילוליים ואחרים) הינן ותשארנה בבעלותה של הגב’ מיכל דליות בלבד /או מיכל דליות בע”מ על פי ההסדרים הפנימיים ביניהם.

5.5 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

5.6 כל שינוי במסמך זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים.

5.7 מסמך זה מבטא את ההסכם המלא שבין הצדדים והוא מחליף ומבטל כל משא ומתן קודם לרבות הסדרים, מצגים, או הבנות בין שנעשו בכתב, בין שנעשו בעל פה ובין שנעשו בכל דרך אחרת.

5.8 סמכות השיפוט בכל עניין הנוגע למסמך זה או הנובע ממנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו ולהם בלבד. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי.

5.9 למעט לצורך משלוח הודעות ביטול (עליהן יחולו הוראות סעיף 4.6 לעיל) הודעות על פי מסמך זה תערכנה בכתב ותשלחנה בדואר רשום, או תמסרנה בכתובות הצדדים כמפורט להלן או בכל כתובת אחרת עליה תימסר הודעה בהתאם להוראות הסכם זה. נשלחה הודעה בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה למענה כעבור שלושה ימי עסקים ממועד שיגורה. נשלחה הודעה בדואר אלקטרוני, תיחשב כאילו הגיעה למענה בעת שנמסר בגינה אישור קבלה בדואר אלקטרוני.

5.10 כתובות הצדדים לפי מסמך זה תהיינה, כל עוד לא שונו בהודעה בכתב, כדלקמן:

 מרכז מיכל דליות – רח’ קפלן 17 תל אביב 64734, דואר  אלקטרוני   info@michaldalyot.co.il/

5.11 פרטי יצירת הקשר עמכם יהיו אלו אשר נמסרו על ידכם במועד ההרשמה למסלול בו בחרתם ואשר מופיעים באישור ההרשמה שיתקבל על ידכם.

השימוש בלשון זכר במסמך זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים ולהיפך.